Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere

Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Søkelys på arbeidslivet 1/2015 2015 Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere