Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training

Kaja Reegård

Journal of Education and Work 2015

Les mer / Read more

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Kaja Reegård

Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training