Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

From Crisis to Crisis
European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

2015 Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

From Crisis to Crisis