Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer

Svalund, J.

Samfunnspeilet 4 Statistisk sentralbyrå. 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Velferdstjenester, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer