Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

2018Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger

Hanne Cecilie Kavli

2006

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

2018Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger