Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen – hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter?

Inger Marie Hagen

2011

Nettutgave tfa1_2011_047-063.pdf

Forskningstema: Partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen – hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter?