Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Ønsket om å bli som andre barn
Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad

Nerina Weiss

2015

Les mer hos Gyldendal / Read more

Forskningstema: Asyl og migrasjon

Forskere på Fafo: Nerina Weiss

Ønsket om å bli som andre barn