Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?

T. Midtsundstad

Spesialpedagogikk 5 2000

Les mer/Read more

Forskningstema: Frafall fra utdanning, Velferdstjenester

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?