Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo

Aadne Aasland & Guri Tyldum

Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016

Nettutgave njmr-2016-0016.xml

Forskningstema: Asyl og migrasjon

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo