Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet?

Kristine Nergaard, E. Barth & H. Dale-Olsen

2015 Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard