Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Redusert liggetid blant de eldste

Åsmund Hermansen

Sykepleien Forskning 1 2015

Lenke

Forskningstema: Velferdstjenester
Redusert liggetid blant de eldste