Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Sales assistants in the making: Learning through responsibility

Kaja Reegård

Vocations and Learning 2015

Les mer / Read more

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Kaja Reegård

Sales assistants in the making: Learning through responsibility