Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway

Caspar Rose & Inger Marie Hagen

2019

Les artikkelen / Read the article

Forskningstema: Partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway