Bøker
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Access to Health in a Chinese Village
The State, the Market and Barriers to Care

Hedda Flatø

2011 Forskningstema: Kina

Forskere på Fafo: Hedda Flatø

Access to Health in a Chinese Village