Bokkapitler

Rapportsøk

Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

Inger Lise Skog Hansen og Siv Øverås

2007 Forskningstema: Boligsosiale spørsmål

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk