Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag

Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten

Fafo-notat 2019:21

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Unge utenfor arbeidslivet, Levekår for utsatte grupper

Prosjekt: Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Tone Fløtten

Dette notatet inneholder bilder og tekst fra en powerpoint-presentasjon av et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å heve kvaliteten på det tverrsektorielle arbeidet overfor utsatte barn og unge i kommunene. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet på oppdrag fra 0–24-samarbeidet og Utdanningsdirektoratet, og det inngår i en verktøykasse for fylkesmannsembetenes arbeid med 0–24-oppdraget.

Temaer som behandles i presentasjonen er hvorfor det er viktig med samordnet innsats overfor utsatte barn og unge, hvorfor tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid kan være vanskelig, og hva man kan gjøre for å fremme en mer helhetlig og samordnet innsats.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10311