Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune
Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten

Leif E. Moland

Fafo-notat 2007:01

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Arbeidstid

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert for å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og empiriske kartlegginger.

 Dette notatet er det siste av tre rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten. Her beskriver vi først det arbeidet som er gjort for å redusere omfanget av uønsket deltid ved to tjenestesteder i Bydel Østensjø. Deretter presenterer vi tall fra ni av bydelene i Oslo for å belyse om det er noen sammenheng mellom stillingsstørrelse og sykefravær.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10020

Uønsket deltid – også et Oslo-fenomen

Erfaringer med Fleksibel arbeidstid ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter