Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Den nye staten. Et underveisnotat
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004

Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken

Fafo-notat 2005:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

I dette notatet ser vi nærmere på omstillinger i staten i perioden 1990 til 2004. Vi ser på endringer innenfor den statlige forvaltningen og i statsselskapene. Hensikten er å synliggjøre hva endringene består i, hvordan vi kan forklare de endringene vi registrerer og hvilke effekter endringene synes å ha for dem som arbeider innenfor staten. Notatet bygger på eksisterende registerdata og offentlig tilgjengelige utredninger og dokumenter. Notatet er del av et større prosjekt, der vi i oppfølgingen særlig vil fokusere på omstillingens effekter på arbeidstakerne i staten – både arbeidstakere i virksomheter som fortsatt er del av den statlige forvaltningen og arbeidstakere i virksomheter som er fristilt. Forskningsprosjektet utføres på oppdrag fra arbeidstakerorganisasjonene LO Stat, Unio og YS.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 779

Sammendrag

166,00 kr