Fafo-notater

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Et etnisk perspektiv på likestilling
En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang

Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad

Fafo-notat 2011:06

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Anne Britt Djuve

Dette notatet oppsummerer sentrale offentlige dokumenter fra de siste ti år, med tanke på å dokumentere hvordan etnisitet i et likestillingsperspektiv er behandlet. Dernest gjennomgås sentrale datakilder og funn som kan belyse de utfordringene som er tematisert i de offentlige dokumentene. Det er lagt et levekårsperspektiv til grunn for gjennomgangen.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10127