logo fafo 194x64
Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen

Ordrenummer:

618

Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fafo-notat 1999:06
ISSN 0804-5135

1999

Nettutgave

(pdf 407 kB)

Dette notatet er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Fafo ble bedt om å gjennomføre en spørreundersøkelse om etter- og videreutdanning/kompetanse¬utvikling blant lærere i grunnskolen og i den videregående skolen i 1998. Spørsmål og opplegg er i stor grad basert på en tilsvarende undersøkelse som Fafo gjennomførte høsten 1998 blant ansatte i staten. Formålet med prosjektet har i første rekke vært å framskaffe materiale til en partssammensatt gruppe som arbeider med spørsmål i tilknytning til etter- og videreutdanning.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B