Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3

Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim

Fafo-notat 2008:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

«Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008» er en statlig satsing på kompetanseutvikling i grunnskolen og videregående opplæring. Dette er den tredje delrapporten fra evalueringen av kompetanseutviklingsstrategien. Rapporten gir en beskrivelse av kompetanseutviklingstiltak som er gjennomført i strategiperioden og en første beskrivelse av hvilke effekter tiltakene har hatt på kompetansen og praksisen i skolene. Hvordan kompetanseutviklingen i skolene påvirkes av strategien, er et sentralt tema i denne delrapporten. Evalueringen vil munne ut i en sluttrapport som vil bli i publisert i 2009.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10057

Delrapport 1

Delrapport 2

140,00 kr