logo fafo 194x64
Fagorganisering i Norden
Status og utviklingstrekk

Ordrenummer:

10121

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2010:25
ISSN 0804-5135

2010, 28 s kr. 98,- Ordrenr: 10121

Nettutgave

(pdf242kb)

De nordiske land, og særlig Danmark, Finland, Island og Sverige, har lenge vært de vestlige landene med størst andel lønnstakere som er medlem i arbeidstakerorganisasjoner. De siste årene har organisasjonsgraden sunket merkbart i Danmark, Finland og Sverige, og også i Norge har den gått noe ned. I dette notatet ser vi på utviklingen i organisasjonsgrad i Danmark, Finland, Norge og Sverige over tid. Vi ser videre på utviklingen etter bransje, sektor, alder og kjønn. I tillegg beskriver vi hvordan styrkeforholdet mellom hovedorganisasjonene – målt ved medlemstall – har endret seg i de ulike nordiske landene.

98,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B