logo fafo 194x64
Forskningsetikk for oppdragsforskning

Ordrenummer:

10287

Lars Holden og Tone Fløtten

Fafo-notat 2018:22
ISSN 0804-5135

2018

Den nye forskningsetikkloven gir forskningsinstitusjonene et tydelig og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. De generelle forskningsetiske prinsippene, slik disse er nedfelt i forskningsetikkloven og i retningslinjene fra de forskningsetiske komiteene, gjelder for all forskning, også oppdragsforskningen. På noen områder kan imidlertid oppdragsforskningen stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer, eller det kan være områder som krever særskilte
forskningsetiske hensyn. Dette notatet er en gjengivelse av en artikkel som ble publisert på nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B