Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2017:05

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Tidligpensjonering i kommunal sektor

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Notatet gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50−70 år innen KS’ tariffområde for perioden 2010−2015. Analysene bygger på omfattende registerdata fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Notatet beskriver endringer i forventet pensjonsalder og pensjoneringsrater etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Notatet er vedlegg til rapporten: Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10255