logo fafo 194x64
Hvem har ikke AFP?
En analyse med basis i registerbaserte data

Ordrenummer:

10094

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2009:20
ISSN 0804-5135

2009

Nettutgave

(pdf352kb)

Tema for notatet er hva som kjennetegner arbeidstakere som ikke dekkes av avtalefestet pensjon (AFP). Blant de spørsmål som drøftes er:

• I hvilke bransjer er APF-andelen lavest?
• Er det særlig arbeidstakere i små bedrifter som ikke omfattes av AFP?
• Varierer andelen arbeidstakere uten AFP med kjønn, alder og utdanning?
• Hvor mange fagorganiserte arbeidstakere er i bedrifter som ikke har AFP?

Drøftingen er avgrenset til de områdene i privat sektor som dekkes av Fellesordningen for AFP (LO-NHO-ordningen). Datagrunnlaget er registerbaserte data fra Arbeidstakerregisteret, Lønns- og trekkoppgaveregisteret og opplysninger om medlemskap i Fellesordningen for AFP (LO-NHO-ordningen). Akademikerne er oppdragsgiver, og vi ser særlig på arbeidstakere med høyere utdanning.

106,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B