logo fafo 194x64
Hvor travelt er det på jobben?
Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden

Ordrenummer:

10160

Dag Olberg

Fafo-notat 2012:14
ISSN 0804-5135

2012

Nettutgave

(pdf446kb)

Dette notatet diskuterer tidspress i arbeidslivet, i hovedsak basert på levekårsdata fra 2009. Blant temaene er spørsmål om tempo og hvor ofte det er for mye å gjøre. Ledere og personer i akademiske yrker rapporterer i størst grad om at de ofte har for mye å gjøre, men også blant arbeidstakere som ikke er ledere og i flere yrkesgrupper med kortere utdanningsbakgrunn er det mange som rapporterer om denne typen tidspress.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B