Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kraft og kabler
Foredling og fordeling

Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland

Fafo-notat 2010:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Formålet med notatet er å redegjøre for problemstillinger og opplegg for et hovedprosjekt om samfunnsøkonomiske og industrielle konsekvenser av å bygge flere kabler til utlandet. Notatet er todelt hvor den første delen går gjennom bruk, produksjon, og utveksling av kraft i Europa, Norden og Norge. Hovedpoenget er å se det norske regimet i sammenheng med våre naboland og hva som forventes å skje der. Spesielt grunnlaget for bygging av utenlandskabler blir nærmere drøftet. Notatets andre del skisserer fire moduler som bør inngå et eventuelt hovedprosjekt. Disse modulene er:
• Kabelutbygging: forutsetninger, virkemåte og kraftmarkedskonsekvenser
• Kraftintensiv industri – muligheter og utfordringer
• Samfunnsøkonomiske konsekvenser av kabelutbygging
• Strategiske implikasjoner: krav til en helhetlig industri og kraftpolitikk

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10115