logo fafo 194x64
  • Publikasjoner
  • Fafo-notater
  • Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
LOs tillitsvalgtpanel, høst 2013

Ordrenummer:

10191

Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen

Fafo-notat 2014:04
ISSN 0804-5135

2014

Nettutgave

(pdf 546 kB)

LOs tillitsvalgtpanel består av drøyt 3500 tillitsvalgte fra hele landet, og representerer samtlige LO-forbund. Gjennom korte spørreundersøkelser vil de tillitsvalgte få si sin mening om aktuelle temaer i norsk arbeidsliv. Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO. LOs tillitsvalgtpanel utføres som en del av www.arbeidslivet.no, som er en kunnskapsbasert nettportal om forhold i arbeidslivet. Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO og Fafo.

Denne runden av LOs tillitsvalgtpanel ble gjennomført høsten 2013 og omfatter flere ulike temaer, som:

  • Hva er holdningene til reglene om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft?
  • Utbredelse av innleid arbeidskraft og likebehandlingsbestemmelsene.
  • Hva er tillitsvalgtes erfaringer med og holdninger til arbeidstidsbestemmelsene?
  • Hva er holdningene til konkurranseutsetting?
  • Tillitsvalgtes synspunkter på tiltak mot sosial dumping.
  • Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen.
  • Tillitsvalgtes holdning til avtalefestet pensjon (AFP).

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B