logo fafo 194x64
Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Fafos Rådsprogram 2006–2008

Ordrenummer:

10053

Mona Bråten og Eivind Falkum

Fafo-notat 2008:09
ISSN 0804-5135

2008

Nettutgave

(pdf 581kb)

Dette notatet beskriver og drøfter noen omstillingshistorier fra norsk arbeidsliv. Siktemålet er å utlede noen antakelser om hva som fremmer eller hemmer innovasjon og omstilling. Både nasjonal og regional utvikling av nærings- og arbeidsliv handler til syvende og sist om hva som skjer på arbeidsplassene. Det er summen av det som skjer i virksomhetene som bestemmer graden av utvikling og vekst. Derfor setter vi søkelyset på hva som skjer på arbeidsplassene samtidig som vi forsøker å knytte det til regionale forutsetninger og overordnede nasjonale grep. Hvis det finnes noe som kan kalles «omstilling på norsk» og «innovasjon på norsk», så må det som skjer i bedriftene ha en eller annen forbindelse med noen overordnede betingelser i arbeidslivet å gjøre. I notatet utvikler vi en modell som kan gripe og forklare slike forbindelser.

122,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B