Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2016:20

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Hvordan fungerer trepartssamarbeidet i den norske fag- og yrkesopplæringen i dag? Det er hovedspørsmålet som stilles i dette notatet. Vi fokuserer på samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet på sentralt nivå, i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene. Notatet bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer med sentrale aktører i trepartssamarbeidet. En av hovedkonklusjonene er at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring ikke fungerer etter hensikten, som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. De faglige rådene fungerer i større grad etter intensjonene, men det er store forskjeller mellom rådene når det gjelder partenes engasjement og innflytelse.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10244