logo fafo 194x64
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Ordrenummer:

764

Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg

Fafo-notat 2005:05
ISSN 0804-5135

2005

Nettutgave

(pdf 519k)

I oktober 2004 henvendte Arbeids- og sosialdepartementet seg til Fafo med forespørsel om bistand til å arrangere et seminar om evaluering av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Hensikten med seminaret var å gi alle involverte parter og organisasjoner oppdatert, forskningsbasert kunnskap relatert til de aktuelle temaene i IA-avtalen. Videre var hensikten å legge til rette for en åpen dialog mellom forskere, partene i IA-avtalen, brukerorganisasjonene organisasjoner i referansegruppen og myndighetene. Seminaret skulle også gi alle deltakere en mulighet til å gi innspill om problemstillinger som bør belyses i løpet av evalueringsprosessen. Seminaret ble avviklet den 6. og 7. desember 2004 på Soria Moria Hotell og Konferansesenter.

Notatet inneholder alle innledningene fra seminaret, og har dessuten en oversikt over alle FoU-arbeider på området per 17. januar 2005.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B