Fafo-notater

Rapportsøk

Sysselsetting, sykefravær og sykelighet

Espen Dahl

Fafo-notat 1997:10

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Utgitt: 1997 Id-nr.: 878