Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Leif E. Moland

Fafo-notat 2005:21

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert til å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og en empirisk kartlegging av deltidsfenomenet i Oslo. Dette notatet er en av flere rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Det beskriver omfanget av uønsket deltid og utgjør en del av grunnlagsdokumentasjonen for det praktiske utviklingsarbeidet som er påbegynt i Bydel Østensjø.

I 2002 utga vi Fafo-rapporten Deltid: Bidrag eller hemsko til fornyelse av pleie- og omsorgssektoren. Ett av funnene i den rapporten var at omfanget av uønsket deltid blant hjelpepleiere var betydelig høyere i landet for øvrig enn i Oslo. I denne Oslo-rapporten har vi samlet inn tallmateriale nesten fire år senere, og vi har trukket med et langt bredere utvalg av yrkesutøvere. Her kommer et helt annet bilde frem.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 780