logo fafo 194x64
Useriøsitet i bemanningsbransjen
En casestudie i bygg

Ordrenummer:

10101

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge

Fafo-notat 2010:05
ISSN 0804-5135

2010

Nettutgave

(pdf407kb)

Dette notatet er en del av et større Fafo-oppdrag om inn- og utleie av arbeidskraft, og dreier seg om den useriøse delen av bemanningsbransjen. Vi forteller fire ulike historier om hvordan useriøs virksomhet i byggebransjen foregår. Gjennom en rekke informantintervjuer med ansatte i seriøse og useriøse bemanningsbyråer, myndighetene, entreprenører og partene i arbeidslivet, beskrives en del av arbeidslivet som er skjult for de fleste. Useriøsitet kommer i forskjellige former, og kan ramme både arbeidstakere i form av usikkerhet med hensyn til lønn og dårlige arbeidsvilkår, oppdragsgivere i form av dårlig utført arbeid og staten og fellesskapet gjennom unndragelse av skatter og avgifter. I notatet presenterer vi også informantenes vurdering av de ulike tiltakene som har blitt iverksatt for å hindre useriøsitet og sosial dumping.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B