logo fafo 194x64
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid

Ordrenummer:

10069

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2008:25
ISSN 0804-5135

2008

Nettutgave

(pdf 217kb)

Omfanget av utleie/innleie av arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet har økt kraftig de siste årene, men det finnes ikke noen samlet statistikk for sysselsetting og antall utleide vikarer. I dette notatet ser vi på ulike mål for utviklingen i bransjen når det gjelder antall bedrifter og sysselsatte. I tillegg gis en kort beskrivelse av bemanningsbransjen per 2007 basert på informasjon fra NHO Service sin kartlegging av medlemsbedriftene innen bemanningsbransjen. Til slutt drøfter vi utfordringer knyttet til å anslå omfanget av arbeidsutleie gitt eksisterende statistikk og registre.

100,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B