Fafo-notater

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Utredning om forskning på voksnes læring
En litteraturgjennomgang

Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2012:17

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy

På oppdrag for Norges forskningsråd har Fafo gjennomført en utredning om forskning på voksnes læring i Norge de siste 15 årene (1997–2012). Bakgrunnen for oppdraget er en planlagt satsing på forskning om voksnes læring i arbeids- og samfunnsliv. Det er bred enighet om at forskning om voksnes læring er et svakt og underforsket felt i Norge, og Kunnskapsdepartementet ønsker nå å styrke denne forskningen. Satsingen vil bli gjennomført som en del av programmet «Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 – UTDANNING 2020». Utredningen er basert på en litteraturgjennomgang og en forskerworkshop om voksnes læring høsten 2012.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10163