logo fafo 194x64
Assistentenes rolle i barnehagene

Ordrenummer:

20674

Assistentenes rolle i barnehagene

Fafo-rapport 2018:25
ISBN 978-82-324-0456-8
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 506 kB)

English summary

Denne rapporten drøfter spørsmål knyttet til assistentenes rolle i barnehagene, fra barnehageforliket i 2003 og fram til i dag. Ved hjelp av ulike statistikkilder tegner vi et bilde av utviklingen i sektoren som viser at det i takt med at antallet barn har økt formidabelt, også har skjedd en omstrukturering av barnehagene mot færre og større enheter, og en nær dobling av antallet ansatte. Mye av sysselsettingsveksten har skjedd i de private barnehagene, og ved en betydelig økning i assistentgruppen. I lys av politiske og organisatoriske føringer for økt kompetanse og kvalitet i barnehagene, ser vi nærmere på hvordan ulike aktører vurderer assistentrollen, deres arbeidshverdag og behovet for formell kompetanse rettet mot jobb i barnehage.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B