logo fafo 194x64
Atypisk arbeid
Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge

Ordrenummer:

430

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 430
ISBN 82-7422-424-8
ISSN 0801-6143

2004

Nettutgave

(pdf 752k)

Tema for denne rapporten er atypiske ansettelser i norsk arbeidsliv. Vi ser på lønnstakere med midlertidig ansettelse og ansatte som arbeider deltid. I sistnevnte gruppe legger vi særlig vekt på arbeidstakere som ønsker mer arbeid/blir klassifisert som undersysselsatte.

Blant de forhold som diskuteres er:
• Hvor vanlig er atypiske ansettelser, og er dette et fenomen i vekst?
• Er atypisk ansettelse knyttet til en overgangsfase eller livsfase, for eksempel ungdomstiden, eller er dette noe som preger arbeidstakere over en lengre periode?
• Skiller de atypiske ansettelsene seg ut (eget b-arbeidsmarked), eller er dette jobber som alle andre?
Analysen er basert på de kvartalsvise Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) som gjennomføres av SSB. Vi benytter AKU for perioden 1996–2002, både de kvartalsvise undersøkelsene og paneldata. I tillegg er det gjennomført en egen undersøkelse i tilknytning til AKU 2. kvartal 2001. Rapporten er skrevet på oppdrag av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B