logo fafo 194x64
Det er godt å ha noen i ryggen
Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap

Ordrenummer:

20157

Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2010:13
ISBN 978-82-7422-726-2
ISSN 0801-6143

2010, 64 s kr. 164,- Ordrenr: 20157

Nettutgave

(pdf 2,8Mb)

Denne rapporten tar for seg LOs studentmedlemskap, som i dag omfatter rundt 11 000 studentmedlemmer. I denne undersøkelsen ser på vi hvordan studentene oppfatter sitt medlemskap i LO: Hvorfor ble de medlemmer? Hva er de fornøyd med, og hva ønsker de skal bli bedre? Benytter de rettigheter og goder som følger med medlemskapet? Formålet er at LO skal kunne gjøre medlemskapet mer attraktivt for sine eksisterende studentmedlemmer og samtidig nå flere med tilbudet. Undersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer blant studentmedlemmer i fem av LOs forbund og på intervjuer blant uorganiserte studenter.

164,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B