Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 478

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsskolebedrifter er ett av flere virkemidler i den nasjonale satsingen på kvalitetsutvikling i skole og fagopplæring. Viktige spørsmål i evalueringen er i hvilken grad ordningen gir resultater i form av endringer i arbeidsmåter, læringsmiljø og læringsutbytte, og hvilke faktorer som hemmer og fremmer en slik utvikling. I rapporten analyseres effekter i demonstrasjonsskolene og -bedriftene og spredningseffekter til andre skoler, bedrifter, organisasjoner og aktører i fagopplæringen. Et viktig formål for evalueringen har også vært å vurdere ordningen som strategisk virkemiddel for kvalitetsutvikling på et mer generelt grunnlag.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 478