logo fafo 194x64
Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Første funksjonsperiode 2006–2008

Ordrenummer:

20093

Mona Bråten

Fafo-rapport 2009:03
ISBN 978-82-7422-661-6
ISSN 0801-6143

2009, 72 s

Nettutgave

(pdf 472kb)

Denne rapporten evaluerer tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.
Tvisteløsningsnemnda ble etablert etter forslag fra Arbeidslivslovutvalget, og har vært virksom fra 1. januar 2006. Nemnda er et selvstendig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Arbeids- og inkluderings-departementet. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda.
Opprettelsen av tvisteløsningsnemnda hadde en konkret begrunnelse i å etablere et organ med betryggende rettssikkerhet og samtidig høy beslutnings­hastighet. Det er disse to hovedmålsettingene som danner utgangspunktet for denne evalueringen. Rapporten tar for seg ulike sider ved tvisteløsnings­nemnda og vurderer hvordan nemnda – etter nesten tre års funksjonstid – innfrir i forhold til målsettingene og intensjonene som ble lagt til grunn ved etableringen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B