Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Fravær i arbeid
Utviklingen i sykefraværet på 90-tallet

Axel West Pedersen

Fafo-rapport 218

Last ned nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Formålet med denne rapporten er å sammenfatte relevant kunnskap som kan bidra til diskusjonen om sykelønnsordningen og sykefraværets utvikling og struktur i Norge. Etter at det samlede sykefraværet viste et meget betydelig fall i perioden fra 1990 til 1994, har det vært en klart økende tendens i fraværet over de siste to årene.

Rapporten tar til orde for at diskusjonen om sykefraværet og utgiftene til sykelønn bør ta utgangspunkt i bredere samfunnspolitiske målsettinger som blant annet har kommet til uttrykk i form av regjeringens arbeidslinjepolitikk. Målsettingen med arbeidslinja, som har bred politisk oppslutning i Stortinget, er at en så stor en del som mulig av befolkningen skal integreres i arbeidslivet og gjøres selvforsynende frem til den ordinære pensjonsalder. Et høyere nivå på sykefraværet kan være en nødvendig pris å betale for å realisere de overordnete målsettingene med arbeidslinja.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 218