logo fafo 194x64
Frisørundersøkelsen 2003
Bedriftsstruktur og arbeidsforhold

Ordrenummer:

421

Kari Folkenborg og Bård Jordfald

Fafo-rapport 421
ISBN 82-7422-411-6
ISSN 0801-6143

2003

Nettutgave

(pdf 977k)

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra to spørreundersøkelser rettet mot bedriftseiere og ansatte i frisørbransjen.

Bedriftsundersøkelsen omhandler sentrale kjennetegn ved bransjen og betraktinger som eiere og ansatte har om sin arbeidssituasjon. Spørreundersøkelsen rettet mot bedriftseiere tar for seg kjennetegn ved bedriftene og eiere, planer for ansettelser og kompetanseutvikling. Vi ser også på hva det er som gjør at ikke-medlemmene ikke har blitt en del av NFF-fellesskapet, og på hva medlemmene synes NFF bør arbeide videre med.

Ansatteundersøkelsen tar for seg kjennetegn vi finner ved utvalget som utdanning, kjønn, alder, ansettelsesforhold og grad av organisering. Vi tar for oss spørsmål knyttet til valg av yrke, frisørenes syn på lønnsforhold i bransjen og faglige utfordringer. En sentral del av ansatteundersøkelsen dreier seg om arbeidsmiljørelaterte temaer. Avslutningsvis har vi stilt spørsmål vedrørende frisørenes framtidsplaner.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B