logo fafo 194x64
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting

Ordrenummer:

20196

Mona Bråten og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2011:05
ISBN 978-82-7422-789-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-790-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011

Nettutgave

(pdf 611 kb)

Denne rapporten omhandler arbeidstid, nærmere bestemt deltid, små stillinger og arbeidstakere som ønsker større stillinger i utvalgte bransjer i privat tjenesteyting. De aktuelle bransjene er: varehandel (detaljhandel), hotell- og restaurantvirksomhet, transport/samferdsel og renhold. I rapporten legger vi vekt på å få frem hvordan fagforbund og klubber innen de aktuelle bransjene arbeider for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Blant de forholdene vi ser på, er hvilke strategier som tas i bruk, inkludert bestemmelser i lov- og avtaleverket, hvilke resultater dette arbeidet har gitt samt hvilke utfordringer forbund og klubber møter i arbeidet for større stillinger.

182,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B