Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun

Fafo-rapport 2007:16

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Om lag 30 prosent av alle under 20 år i Oslo har etnisk minoritetsbakgrunn, men dette gjenspeiles ikke i det frivillige organisasjonslivet for barn og ungdom i byen. Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn deltar langt mindre i organiserte fritidsaktiviteter enn andre unge i Oslo.

I denne rapporten, som er skrevet på oppdrag for Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, ser vi nærmere på hvilke utfordringer frivillige organisasjoner og fotballag står overfor i sitt inkluderingsarbeid.
• Ser organisasjonene det som sitt ansvar å inkludere etniske minoriteter?
• Hvordan jobber de med rekruttering av medlemmer?
• Har organisasjonene satt i verk konkrete tiltak for å nå ut til minoritetsbefolkningen, og hvordan har disse fungert?
• Hvilke erfaringer har organisasjonene gjort med etnisk mangfold i sine aktiviteter?

Dette er noen av problemstillingene som behandles i rapporten. Studien er basert på én spørreundersøkelse blant frivillige organisasjoner og lag for barn og ungdom, én spørreundersøkelse blant trenere og lagledere for fotballag i Oslo, samt kvalitative intervjuer med sentrale personer innen det frivillige organisasjonslivet i Oslo.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20016