Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling

Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 2011:19

Nettutgave

Forskningstema: Integreringstiltak for innvandrere

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Avhandlingen omhandler integreringspolitikkens – særlig introduksjonsordningens – utvikling og gjennomslag, i betydningen evne til å påvirke atferden til arbeidsgivere og byråkrater, samt i form av konsekvenser for medlemmene av målgruppen. Politikken belyses fra fire aktørperspektiver: Politikkutformere, bakkebyråkrater (de som skal implementere politikken), arbeidsgivere og målgruppe – altså innvandrere. Arbeidet med avhandlingen er organisert rundt en hypotese om at tre former for svikt (failures) kan oppstå på veien fra gjennomføringen av politiske tiltak til citizenship:
1) Styringssvikt, altså at staten mislykkes i å påvirke den faktiske atferden til bakkebyråkratene,
2) Markedssvikt, ved at offentlige og private arbeidsgiveres faktiske rekrutteringsatferd kan være krevende å påvirke gjennom politiske beslutninger, og
3) Moralsk svikt, ved at virkemiddelutformingen i seg selv kan svekke målgruppens rettighetsgrunnlag og opplevelse av verdighet.
Disse problemstillingene behandles i fire artikler.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20210

258,00 kr