Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Klemt mellom Kina og klima
Plass til kraftintensiv industri i Norge?

Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk

Fafo-rapport 2012:08

Nettutgave

Forskningstema: Kina

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

I årene fram mot 2020 vil kraftintensiv industri måtte ta stilling til hva den skal gjøre med sin produksjon i Norge. Dette fordi det er behov for reinvesteringer og fordi de fleste kommersielle kraftkontraktene løper ut. Denne rapporten tar for seg den samfunnsmessige betydningen industrien har i Norge og drøfter de senere års endringer i den globale produksjonen av kraftintensive metallprodukter. I analysen er det tatt utgangspunkt i de to mest sentrale og usikre drivkreftene for industrien: utviklingen av framtidige kraftkostnader i Norge og globale markedsendringer, med særlig vekt på Kinas utvikling. Det tegnes opp fire forskjellige scenarier. I hvert av disse analyseres kraftmarkedet, den kraftintensive industriens betydning for norsk økonomi, internasjonale utviklingstrekk i etterspørsel og markedsstruktur, og internasjonale klimapolitiske beslutninger – eller fraværet av disse.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20235

378,00 kr