logo fafo 194x64
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget

Ordrenummer:

20556

Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2015:51
ISBN 978-82-324-0260-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0261-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2015, 72 s, kr 222,-, Ordrenr: 20556

(pdf 481 kb)

Tema for denne rapporten er kommunenes kvalifisering og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til ulike deler av oppvekstsektoren: barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber. Hovedmålet med undersøkelsen er å framskaffe økt kunnskap om arbeidsgivernes vurdering av fagarbeiderens betydning for kvalitet i tjenestene rettet mot barn og ungdom. Rapporten viser at faget vurderes som svært positivt av arbeidsgiverne. Det er en økning i andelen som gir faget en positiv vurdering i dag, sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse i 2011. Begrensede muligheter for fast jobb i kommunene etter fagbrevet er likevel et forhold som kan bidra til å svekke utdanningens attraktivitet blant ungdom.

222,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B