logo fafo 194x64
Ledere i den norske modellen

Ordrenummer:

20024

Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2007:24
ISBN 82-7422-590-2
ISSN 0801-6143

2007, 122 s

Nettutgave

(pdf 661k)

Hva er ledelse? Og hva er ledelse på norsk? Dette er to sentrale spørsmål som diskuteres i denne rapporten. Vi argumenterer for at ledelse er en sentral komponent i den norske arbeidslivsmodellen, en modell som bæres oppe av et utstrakt samarbeid mellom partene både lokalt og sentralt. Relasjonene mellom partene i arbeidslivet og relasjonenes betydning for ledelsesmønsteret har fått liten oppmerksomhet i ledelseslitteraturen og i norsk lederutdanning, noe som etter vår mening bidrar til at bildet av «norsk ledelse» i liten grad er forankret i praksis.

Denne rapporten er ment som et innspill og et forsøk på å synliggjøre at en ledelse som tilrettelegger for både kollektive og individuelle deltakelsesformer i virksomheten, vil kunne bidra til produktivitet og verdiskapning. I den grad norsk ledelse faktisk oppfyller disse kravene har vi også funnet (deler av) nøkkelen til den nordiske eller norske suksessen.

Norsk ledelse blir ofte fremstilt som likhetsorientert og demokratisk. Gjennom vår fremstilling av «lokal flexicurity» presenterer vi de institusjoner og virkemidler en slik ledelse trenger for å kunne bidra til omstilling og fornyelse. Den gjensidige avhengigheten mellom individuell deltakelse og representative ordninger er et sentralt punkt.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B