Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2009:01

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsningsområder. I denne rapporten undersøkes utviklingen i ulike former for opplæring over tid. Resultatene viser at vilkårene for livslang læring er preget av stabilitet de siste seks årene. Resultatene viser blant annet stabile kjønns- og sektorforskjeller i deltakelse i ulike former for læring. Men resultatene viser også noe endring. For det første har den nedadgående trenden i kursdeltakelsen snudd.  For det andre har lærevilkårene for dem med lavest utdanning blitt noe bedret. Videre viser resultatene en høyere deltakelse i kurs og opplæring blant de eldste arbeidstakerne.

Analysene er  basert på data fra Lærevilkårsmonitoren som er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge. Monitoren ble etablert i 2003 og har blitt gjennomført som en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse hvert år siden.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20091

136,00 kr